post-thumb

[Financial Notes]

Algorithmic Trading (Vietnamese version)

Có lẽ cụm từ Algorithmic trading không còn mới mẻ gì với thế giới nữa nhưng ở Việt Nam chỉ mới xuất hiện vào khoảng năm 2013 nhưng mãi đến 2015 mới bắt đầu nhận được sự chú ý của giới chuyên môn và các nhà đầu tư tổ chức.

read more
post-thumb

[Financial Notes]

Building a Model

The first and most important thing to do before anything else is to think about model design, structure, layout, and planning.

read more